hemoroit

hemipleji

Fransızca hémiplégie "vücudun yarısını etkileyen felç, inme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰēmiplēgia ἑμιπλήγια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plḗssō, plēg- πλήσσω z "darp etmek, çalmak, vurmak" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir.

hemisfer

Fransızca hémisphere "yarım küre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰēmi ἥμι z "yarım" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sēmi- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaíra σφαίρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemofili

Fransızca hémophilie "kolay kanama hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemoglobin

Fransızca hémoglobine "alyuvarlara kızıl rengi veren madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Hämoglobin sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca aynı anlama gelen Hämatoglobulin sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: H. F. I. Hoppe-Seyler, Alm. kimyacı (1825-95).) Almanca sözcük Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" ve Latince globulus "yuvarcık" sözcüklerinin bileşiğidir. Latince sözcük Latince globus "küre, yuvar" sözcüğünün küçültme halidir.

hemoraji

Fransızca hémorragie "kanama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰaimorrhagía ἁῖμορραγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca rhágē ῥάγη z "püskürme, fışkırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca rhḗgnymi ῥήγνυμι z "yırtıp çıkmak, püskürmek" fiilinden türetilmiştir. )

hemoroit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1945]
mide, karaciğer, böbrek, hemoroid gibi büyük cerrahi ameliyatlarda

Köken

Fransızca hémorrhoïde "basur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaimorrhoís ἁῖμορροίς z "kanayan, kan akıtan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için hem(o)+, ritm maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

hemoroidal


26.08.2014
hempa

Farsça hampā همپا z "yoldaş, ayakdaş, ayak uyduran" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça پا z "ayak" sözcüğünden türetilmiştir.

hemşeri

Farsça hamşahrī همشهرى z "aynı memleketli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şahr شهر z "ülke, memleket, kent" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

hemşire

Farsça hamşīre همشيره z "«sütdaş», kardeş, özellikle kız kardeş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şīr شير z "süt" sözcüğünden türetilmiştir.

hemze

Arapça hmz kökünden gelen hamza(t) همزة z "Arapça yazıda ء durak işareti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamaza همز z "(sivri bir şeyle) dürttü" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

hemzemin

Farsça ham "bir, beraber" ve Farsça zamīn "yer, toprak" sözcüklerinin bileşiğidir.