hemofili

hemen

Farsça hamān همان دم z "şunun gibi, onun gibi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ham هم z "bir, beraber" ve Farsça ān آن z "o" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemfikir

Farsça ham هم z "aynı" ve Arapça fikr فكر z "düşünce" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemhal

Farsça ham هم z "aynı" ve Arapça ḥāl حال z "durum" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemipleji

Fransızca hémiplégie "vücudun yarısını etkileyen felç, inme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰēmiplēgia ἑμιπλήγια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plḗssō, plēg- πλήσσω z "darp etmek, çalmak, vurmak" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir.

hemisfer

Fransızca hémisphere "yarım küre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰēmi ἥμι z "yarım" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sēmi- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaíra σφαίρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemofili
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1956]
pernisiyöz anemi, hemofili, had lösemi

Köken

Fransızca hémophilie "kolay kanama hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için hem(o)+, fil(o)+ maddelerine bakınız.


01.04.2015
hemoglobin

Fransızca hémoglobine "alyuvarlara kızıl rengi veren madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Hämoglobin sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca aynı anlama gelen Hämatoglobulin sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: H. F. I. Hoppe-Seyler, Alm. kimyacı (1825-95).) Almanca sözcük Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" ve Latince globulus "yuvarcık" sözcüklerinin bileşiğidir. Latince sözcük Latince globus "küre, yuvar" sözcüğünün küçültme halidir.

hemoraji

Fransızca hémorragie "kanama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰaimorrhagía ἁῖμορραγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca rhágē ῥάγη z "püskürme, fışkırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca rhḗgnymi ῥήγνυμι z "yırtıp çıkmak, püskürmek" fiilinden türetilmiştir. )

hemoroit

Fransızca hémorrhoïde "basur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaimorrhoís ἁῖμορροίς z "kanayan, kan akıtan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

hempa

Farsça hampā همپا z "yoldaş, ayakdaş, ayak uyduran" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça پا z "ayak" sözcüğünden türetilmiştir.

hemşeri

Farsça hamşahrī همشهرى z "aynı memleketli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şahr شهر z "ülke, memleket, kent" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.