hemen

hem

Fa/OFa ham هم zde, dahi (edat), bir, beraber, aynı (önek) << EFa/Ave hama bir, beraber, aynı << HAvr *sem- a.a.

hem(o)+

Fr hémo+/hémato- İng haemo+/haemato+ [bileşik adlarda] kan EYun ʰaíma, ʰaímat- ἁῖμα zkan << HAvr *sai-mn̥- yoğun sıvı, kan <? HAvr *seh2i- (*sai-) (Kaynak: Watkins sf. 73.)

hematit

Fr hématite kan taşı EYun ʰaimatítes ἁῖματίτες zkan gibi EYun ʰaima, t- ἁῖμα z +ite

hematoloji

Fr hématologie kan bilimi

hemcins

§ Fa ham aynı Ar cins tür

hemen

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
al zamānda ki henuz yokdı zamān / bī-zamān ol bī-mekān vardı hemān [ Meninski, Thesaurus, 1680]
hemān: ançak, şöyle, ancileyin. (...) hemān lahzā, hemān saˁat: Subito [aynı anda, hemencik] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hemān: ... derhal, der-akab.

Fa hamān همان دم zşunun gibi, onun gibi § Fa ham هم zbir, beraber Fa ān آن zo

 hem

Not: Sözcüğün bugünkü anlamı heman dem veya hemān saat "o anda" deyiminden türemiştir.

Benzer sözcükler: heman, hemen hemen, hemencecik, hemencik


17.04.2015
hemfikir

§ Fa ham هم zaynı Ar fikr فكر zdüşünce

hemhal

§ Fa ham هم zaynı Ar ḥāl حال zdurum

hemipleji

Fr hémiplégie vücudun yarısını etkileyen felç, inme EYun ʰēmiplēgia ἑμιπλήγια za.a. EYun plḗssō, plēg- πλήσσω zdarp etmek, çalmak, vurmak +ia

hemisfer

Fr hémisphere yarım küre § EYun ʰēmi ἥμι zyarım (<< HAvr *sēmi- a.a. ) EYun sphaíra σφαίρα zküre

hemofili

Fr hémophilie kolay kanama hastalığı § EYun ʰaíma ἁῖμα zkan EYun phílos φίλος zseven