hematoloji

helyotrop

Fransızca héliotrope "«güne dönen», 1. mor-leylak rengi çiçeklerini güneşe döndüren bir bitki, 2. mor-leylak rengi, 3. bu renkte bir mineral, 4. haritacılıkta kullanılan bir aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰēliotrópos ἡλιοτρόπος z "güneşe dönen, bir çiçek adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰḗlios ἥλιος z "güneş" ve Eski Yunanca trépō τρέπω z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

helyum

Yeni Latince helium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1868 J. N. Lockyer ve E. Frankland, İng. kimyacılar.) Latince sözcük Eski Yunanca ʰēlios ἥλιος z "güneş" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir.

hem

Farsça ve Orta Farsça ham هم z "de, dahi (edat), bir, beraber, aynı (önek)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde hama "bir, beraber, aynı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sem- biçiminden evrilmiştir.

hem(o)+

Fransızca hémo+ veya hémato- veya İngilizce haemo+ veya haemato+ "[bileşik adlarda] kan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰaíma, ʰaímat- ἁῖμα z "kan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sai-mn̥- "yoğun sıvı, kan" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh2i- (*sai-) kökünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 73.)

hematit

Fransızca hématite "kan taşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaimatítes ἁῖματίτες z "kan gibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰaima, t- ἁῖμα z sözcüğünden +ite ekiyle türetilmiştir.

hematoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1940]
bilhassa Moskova hematoloji veya içinde böyle bir fedakarlığa seve seve (...)

Köken

Fransızca hématologie "kan bilimi" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için hem(o)+, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

hematolog, hematolojik


13.01.2015
hemcins

Farsça ham "aynı" ve Arapça cins "tür" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemen

Farsça hamān همان دم z "şunun gibi, onun gibi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ham هم z "bir, beraber" ve Farsça ān آن z "o" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemfikir

Farsça ham هم z "aynı" ve Arapça fikr فكر z "düşünce" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemhal

Farsça ham هم z "aynı" ve Arapça ḥāl حال z "durum" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemipleji

Fransızca hémiplégie "vücudun yarısını etkileyen felç, inme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰēmiplēgia ἑμιπλήγια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plḗssō, plēg- πλήσσω z "darp etmek, çalmak, vurmak" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir.