hemşire

hemoglobin

Fr hémoglobine alyuvarlara kızıl rengi veren madde Alm Hämoglobin Alm Hämatoglobulin a.a. (İlk kullanım: H. F. I. Hoppe-Seyler, Alm. kimyacı (1825-95).) § EYun ʰaîma ἁῖμα zkan Lat globulus [küç.] yuvarcık +in° Lat globus küre, yuvar +ul°

hemoraji

Fr hémorragie kanama EYun ʰaimorrhagía ἁῖμορρhαγία za.a. § EYun ʰaíma ἁῖμα zkan EYun rhágē ῥάγη zpüskürme, fışkırma (EYun rhḗgnymi ῥήγνυμι zyırtıp çıkmak, püskürmek )

hemoroit

Fr hémorrhoïde basur EYun ʰaimorrhoís ἁῖμορρhοίς zkanayan, kan akıtan § EYun ʰaíma ἁῖμα zkan EYun rhéō ῥέω zakmak

hempa

Fa hampā همپا zyoldaş, ayakdaş, ayak uyduran Fa پا zayak

hemşeri

Fa hamşahrī همشهرى zaynı memleketli Fa şahr شهر zülke, memleket, kent

hemşire

"kız kardeş" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
hemşīre beni ol işicün gönderib-durur [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ġāyet-i hüsnü cemāl ve nihāyet-i letāfetü iˁtidālde bīˁadīlü bī-misāl bir hemşīresi var idı. "... hastabakıcı kadın" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Eyüp Dispanseri için mevcude ilâveten ziyaretçi bir hemşire istihdamı...

Fa hamşīra همشيره z«sütdaş», kardeş, özellikle kız kardeş Fa şīr شير zsüt

 hem, şıra

Benzer sözcükler: başhemşire, hemşirelik


28.02.2019
hemze

Ar hamza(t) همزة z [#hmz faˁla(t) mr.] Arapça yazıda ء durak işareti Ar hamaza همز z(sivri bir şeyle) dürttü

hemzemin

§ Fa ham bir, beraber Fa zamīn yer, toprak

hendek

Ar χandaḳ خندق z [#χndḳ q.] ark, kanal OFa kandak كندگ zkazılmış şey, a.a. OFa kandan كندن zkazmak

hendese

Ar handasa(t) هندسة z [#hnds faˁlala(t) q. msd.] geometri OFa handāçak ölçü, ölçme OFa handāχtan, handāç- ölçmek +a

hengâme

Fa hangāma هنگامه ztoplantı, kalabalık, kargaşa Fa hangām +a << EFa *han-gāma- bir araya gelmek, buluşmak EFa/Ave ham+ gam- gelmek