hela

hegemonya

Latince hegemonia "hüküm sahibi olma, tahakküm" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰēgemōn ἡγεμών z "önder, lider, şef" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰēgéomai ἡγέομαι z "öncü olmak, önderlik etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sāg-eyo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₂g- (*sāg-) "aramak, iz sürmek" kökünden türetilmiştir.

hekim

Arapça ḥkm kökünden gelen ḥakīm حكيم z "bilge, bilim adamı, filozof, tabip" sözcüğünden alıntıdır.

heksa+

Fransızca héxa+ veya İngilizce hexa+ "[bileşik adlarda] altı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰeks ἑξ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(k)swéḱs "altı" biçiminden evrilmiştir.

hekt(o)+

Fransızca ve İngilizce hecto+ "[bileşik adlarda] yüz" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰekatón ἑκατόν z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(d)ḱm̥tóm biçiminden evrilmiştir.

hektar

Fransızca hectare "100 ardan oluşan yüzey ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır.

hela
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"abdesthane" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
Kenīf ve χalā ve beytül-ferāġ Arabīdir, Farisīde ve Türkīde kademgāh [ayakyolu] ve ābχāne ve memşā derler. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
lağımcı yaˁnī beytül-χelā tathīr edici

Köken

Arapça χlw kökünden gelen χalāˀ خلاء z "yalnız ve ıssız olma, ıssızlık, tenhalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalā خلا z "yalnız idi, inzivaya çekildi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

hali, halvet, tahliye


02.04.2015
helak

Arapça hlk kökünden gelen halāk هلاك z "tükenme, bitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halaka هَلَكَ z "tükendi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice hlk kökünden gelen hālak הלכ z "gitme, yürüme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen alāku sözcüğü ile eş kökenlidir. )

helal

Arapça ḥll kökünden gelen ḥalāl حلال z "izinli, meşru; 'haram' zıddı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḥll kökünden gelen ḥālāl "dini yasağa aykırı, haram" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥalal "yasak bozmak" fiilinden türetilmiştir. )

hele

Farsça hale هله z "uyarı ifade eden bir söz" sözcüğünden alıntıdır.

helecan

Arapça χlc kökünden gelen χalacān خلجان z "titreme, sarsılma, yürek oynaması, telaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaca خلج z "titredi, sarsıldı, yüreği oynadı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

helenistik

Fransızca hellénistique "Büyük İskender'i izleyen Helenleşme çağı, MÖ 330-30." sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen hellenistik sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1833 Johann Gustav Droysen, Alm. tarihçi.) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ʰellēnistiká ἑλληνιστικά z "Helenleşmecilik, Helenleştiricilik" biçiminden alıntıdır. Yunanca biçim Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ʰellēnízō ἑλληνιζω z "Yunanlaştırmak" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰellḗn ἑλλήν z "Yunan ulusuna mensup" özel adından türetilmiştir.