hekim

hedge

İngilizce to hedge "(fiil) 1. çit yapmak, çitle çevirmek, 2. finansal işlemlerde riski sınırlamak" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil İngilizce hedge "çit, tarlanın sınırını belirten çalı veya ağaç dizisi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hagjā- biçiminden evrilmiştir.

hedik

Ermenice hadig հատիկ z "tanecik, tahıl" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: DankALT §415) Ermenice sözcük Ermenice had հատ z "tane" sözcüğünden türetilmiştir.

hediye

Arapça hdy kökünden gelen hadiya(t) هديّة z "yol için kesilen kurban, uğurluk, yolluk, her çeşit armağan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هَدَا z "yol gösterdi" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir.

hedonizm

Fransızca hédonisme "zevkçilik, sefa düşkünlüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰēdonḗ ἡδονή z "zevk, keyif" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swād-onā- "tatlılık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sweh₂d- (*swād-) "tatlı, hoş" kökünden türetilmiştir.

hegemonya

Latince hegemonia "hüküm sahibi olma, tahakküm" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰēgemōn ἡγεμών z "önder, lider, şef" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰēgéomai ἡγέομαι z "öncü olmak, önderlik etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sāg-eyo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₂g- (*sāg-) "aramak, iz sürmek" kökünden türetilmiştir.

hekim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tabip, doktor" [ Akşam - gazete, 1930]
Hekim Gözüyle Froydizm [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
hakîm: 1. Bilge. 2. Filozof. (...) hekim: ... atasağun, otacı, sağbilge.

Köken

Arapça ḥkm kökünden gelen ḥakīm حكيم z "bilge, bilim adamı, filozof, tabip" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için hakim2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Hakîm "bilge, filozof" sözcüğünün alternatif yazımıdır. Harf devrimine değin ayrım belirgin değildir.

Benzer sözcükler

diş hekimi, hekimbaşı


14.02.2020
heksa+

Fransızca héxa+ veya İngilizce hexa+ "[bileşik adlarda] altı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰeks ἑξ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(k)swéḱs "altı" biçiminden evrilmiştir.

hekt(o)+

Fransızca ve İngilizce hecto+ "[bileşik adlarda] yüz" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰekatón ἑκατόν z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(d)ḱm̥tóm biçiminden evrilmiştir.

hektar

Fransızca hectare "100 ardan oluşan yüzey ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır.

hela

Arapça χlw kökünden gelen χalāˀ خلاء z "yalnız ve ıssız olma, ıssızlık, tenhalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalā خلا z "yalnız idi, inzivaya çekildi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

helak

Arapça hlk kökünden gelen halāk هلاك z "tükenme, bitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halaka هَلَكَ z "tükendi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice hlk kökünden gelen hālak הלכ z "gitme, yürüme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen alāku sözcüğü ile eş kökenlidir. )