hazakat

hayvan

Arapça ḥyw kökünden gelen ḥayawān حَيَْوَان z "1. yaşama, canlı olma, 2. her çeşit canlı varlık, canavar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حَيَّ z "yaşadı, canlı idi" fiilinden türetilmiştir.

hayy

Arapça ḥyy kökünden gelen ḥāyy حَاىّ z "diri, canlı, Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حَىَّ z "canlı idi, yaşadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hayz

Arapça ḥyḍ kökünden gelen ḥayḍ حيض z "1. akma, seyelan, 2. kadınlarda adet görme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāḍat حاضت z "aktı, adet gördü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

haz

Arapça ḥẓẓ kökünden gelen ḥaẓẓ حظّ z "pay, kısmet, nasip, şans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓẓa حظّ z "talihli idi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

haza

Arapça hāḏā هٰذا z "bu, şu, işbu, işte" sözcüğünden alıntıdır.

hazakat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
irdi bir kehhâl-i ḥāzıḳ [mahir bir göz doktoru] otı çok / gördi gözsüzi ki iki gözi yok [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ˁācem pādişāhlarından birisi bir ḥāẕık ṭabīb ḥażret-i risālete viribidi [gönderdi] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
hıẕāḳ & haẕāḳat: Solertia.

Köken

Arapça ḥḏḳ kökünden gelen ḥaḏiḳ حاذق z "mahir, becerikli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḏāḳa(t) حذاقة z "maharet, beceri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḥaḏiḳa حذق z "mahir ve becerikli idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

hazakat


23.09.2017
hazan1

Farsça χazān خزان z "sonbahar" sözcüğünden alıntıdır.

hazan2

İbranice ve Aramice/Süryanice ḥazzān חזן z "1. tapınak görevlisi, 2. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi, kantor" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük Akatça χazannu veya χazānu "kent yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır.

hazar

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥaḍar حَضَر z "1. meskûn ve ekilip biçilen yer, abadanlık, 2. seferi veya bedevi olmama hali, yerleşiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حَضَرَ z "meskûn ve yerleşik idi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

hazf

Arapça ḥḏf kökünden gelen ḥaḏf حذف z "giderme, eksiltme" sözcüğünden alıntıdır.

hazım

Arapça hḍm kökünden gelen haḍm هَضْم z "sindirim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḍama هَضَمَ z "sindirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.