haz

haysiyet

Arapça ḥayṯiyya(t) حيثيّة z "ilgi, itibar, şeref, kalite" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥys̠ kökünden gelen ḥayṯ حيث z "yer veya neden belirten bağlaç, nerede, nasıl ki, bundan ötürü" sözcüğünün masdarıdır.

hayta

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hayvan

Arapça ḥyw kökünden gelen ḥayawān حَيَْوَان z "1. yaşama, canlı olma, 2. her çeşit canlı varlık, canavar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حَيَّ z "yaşadı, canlı idi" fiilinden türetilmiştir.

hayy

Arapça ḥyy kökünden gelen ḥāyy حَاىّ z "diri, canlı, Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حَىَّ z "canlı idi, yaşadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hayz

Arapça ḥyḍ kökünden gelen ḥayḍ حيض z "1. akma, seyelan, 2. kadınlarda adet görme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāḍat حاضت z "aktı, adet gördü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

haz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bir birinden ḥāẓẓ alur leẕẕet virür [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḥaẓẓ: Sors bona, felicitas [iyi talih, baht]. Usit. delectatio, gustus [kullanımda: hoşlanma, tad alma]. Hazz sürmek. Balıkdan hazz itmem. Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
hazcılık, hedonizm = İstilzaziye

Köken

Arapça ḥẓẓ kökünden gelen ḥaẓẓ حظّ z "pay, kısmet, nasip, şans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓẓa حظّ z "talihli idi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

"Tad alma, keyif" anlamı 13. yy'dan önce popüler Arapçada veya Farsçada belirmiş olmalıdır.

Benzer sözcükler

hazcılık, hazzetmek


21.08.2017
haza

Arapça hāḏā هٰذا z "bu, şu, işbu, işte" sözcüğünden alıntıdır.

hazakat

Arapça ḥḏḳ kökünden gelen ḥaḏiḳ حاذق z "mahir, becerikli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḏāḳa(t) حذاقة z "maharet, beceri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḥaḏiḳa حذق z "mahir ve becerikli idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hazan1

Farsça χazān خزان z "sonbahar" sözcüğünden alıntıdır.

hazan2

İbranice ve Aramice/Süryanice ḥazzān חזן z "1. tapınak görevlisi, 2. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi, kantor" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük Akatça χazannu veya χazānu "kent yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır.

hazar

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥaḍar حَضَر z "1. meskûn ve ekilip biçilen yer, abadanlık, 2. seferi veya bedevi olmama hali, yerleşiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حَضَرَ z "meskûn ve yerleşik idi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.