hayır

haydi

<< TTü hay de! ünl ha/hay teşvik ünlemi

haydut

≈ Mac hajdúk [çoğ.] Mac hajdú başıbozuk asker, akıncı

hayhay

ünl

hayhuy

ünl hay bağırma sesi

hayıf

Ar ḥayfā حيفا zyazık! (ünlem) Ar ḥayf حَيْف z [#ḥyf faˁl msd.] zulüm, günah Ar ḥāfa حَافَ zzulmetti, haksızlık yaptı

hayır

[ Kutadgu Bilig, 1069]
salāmat bolunsa umup χayrındın [hayrından umut edip selamet bulsa] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
usit. politicâ responsione χayr t[urcicè]. pro yok, vel lā [Türkçe gündelik dilde 'yok' veya 'lâ' yerine diplomatik cevap olarak kullanılır].

Ar χayr خَيْر z [#χyr faˁl msd.] 1. iyi, daha iyi, tercih edilen, 2. iyilik Ar χāra خَارَ zseçti, tercih etti

Not: Türkçede olumsuz cevap anlamında kullanımı, olumsuzluğu direkt ifadeden kaçınan bir hüsnü tabirdir. 17. yy'dan itibaren yaygınlaşmıştır.

Benzer sözcükler: babanın hayrı, hayırlı, hayırsız, hayrola

Bu maddeye gönderenler: hayırhah, hayrat, hırsız, ihtiyar (muhtar), istihare, muhayyer (moher)


24.04.2015
hayırhah

§ Ar χayr خير ziyilik Fa χʷāh خواه zisteyen

hayıt

~? Ar ḥāˀiṭ حاىٔط z [#ḥwṭ fāˁil fa.] çit, avlu duvarı

haykır|mak

<< ETü aykır- bağırmak onom ay/hay bağırma sesi +kIr-

haylaz

<< TTü haylamaz aldırmaz TTü hayla- aldırmak, umursamak +mAz <? ünl hay ilgi ve kaygı ünlemi +lA-

hayli

Ar χayl خَيْل zaşiret, güruh, ordu (≈ Aram χeyl חיל zgüruh, ordu ≈ Akad ellatu a.a. )