hay

hay

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
ölüm buzdı barça turu kaldı hay [ölüm bozdu, tümü ıssız kaldı hay] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
hay: particula admirantis, excitantis, patientis. (...) hay meded diyüp (...) her tareften hay huy olup bre koma, bre tutüŋ sadası ˁālemi tuttı

ünl ilgi, kaygı, dilek, üzüntü ünlemi

Benzer sözcükler: ay, hay Allah

Bu maddeye gönderenler: ayol, ey, habire, haydi (hodri), hayhay, hayhuy, haylaz, hey


06.05.2015
hayhay

ünl