havil

havan

Farsça ve Orta Farsça hāvan هاون z "öğütme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hāvana- sözcüğü ile eş kökenlidir.

havari

Arapça ḥwr kökünden gelen ḥawārī حَوَارِى z "İsa'nın 12 müridinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥawārī "yolcu, elçi, haberci" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥäwar "gitmek" fiilinden türetilmiştir.

havas

Arapça χṣṣ kökünden gelen χawāṣṣ خَوَاصّ z "özel olanlar, seçkinler, elitler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāṣṣ خَاصّ z "seçkin" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

havf

Arapça χwf kökünden gelen χawf خوف z "korku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāfa خاف z "korktu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

havi

Arapça ḥwy kökünden gelen ḥāwi حاوٍ z "toplayan, kapsayan, içeren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

havil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1576]
kişver-i Eflākı hevl-i şemşīr-i χūn-rīz ile arsa-i rüstaχīz itdiler [Eflak ovasını kan-dökücü kılıç korkusuyla mahşer alanına çevirdiler]

Köken

Arapça hwl kökünden gelen hawl هول z "korkma, korku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāla هَالَ z "korkuttu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Sadece can havli deyiminde kullanılır. lahavle deyimindeki havl "güç" ayrı kelimedir.

Bu maddeye gönderenler

haile


14.11.2019
havlıcan

Farsça χāvlincān خاولنجان z "kökü kulunç tedavisinde kullanılan bir bitki, topalak, galanga" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kulaŋça कुलञ्ज z sözcüğünden alıntıdır.

havlu

Türkiye Türkçesi hav "hav, ince tüy veya iplik" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

havra

İbranice χebrah חברה z "cemaat, içtima" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #χbr חבר z "bir araya gelme, birlikte olma, birleşme" kökünden türetilmiştir.

havsala

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥawṣala(t) حَوْصَلة z "kursak, kuş midesi, (mec.) kavrayış, algı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "1. elde edildi, 2. (at) taş ve toprak yuttu" fiilinin fawˁala(t) vezninde türevidir.

havuç

Farsça havīc veya havic هویج z "kökü yenen malum sebze" sözcüğünden alıntıdır.