havi

havali

Arapça ḥwl kökünden gelen ḥawāli حَوالٍ z "etraf, çevreler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawl حَوْل z "çevre, döngü" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü, dönüştü" fiilinin tekilidir.

havan

Farsça ve Orta Farsça hāvan هاون z "öğütme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hāvana- sözcüğü ile eş kökenlidir.

havari

Arapça ḥwr kökünden gelen ḥawārī حَوَارِى z "İsa'nın 12 müridinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥawārī "yolcu, elçi, haberci" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥäwar "gitmek" fiilinden türetilmiştir.

havas

Arapça χṣṣ kökünden gelen χawāṣṣ خَوَاصّ z "özel olanlar, seçkinler, elitler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāṣṣ خَاصّ z "seçkin" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

havf

Arapça χwf kökünden gelen χawf خوف z "korku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāfa خاف z "korktu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

havi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
rāviyāni aχbār ve ḥāviyāni ās̠ār [haber aktaranlar ve eser toplayanlar]

Köken

Arapça ḥwy kökünden gelen ḥāwi حاوٍ z "toplayan, kapsayan, içeren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Bu maddeye gönderenler

havut, ihtiva (muhteva, muhtevi)


01.06.2020
havil

Arapça hwl kökünden gelen hawl هول z "korkma, korku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāla هَالَ z "korkuttu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

havlıcan

Farsça χāvlincān خاولنجان z "kökü kulunç tedavisinde kullanılan bir bitki, topalak, galanga" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kulaŋça कुलञ्ज z sözcüğünden alıntıdır.

havlu

Türkiye Türkçesi hav "hav, ince tüy veya iplik" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

havra

İbranice χebrah חברה z "cemaat, içtima" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #χbr חבר z "bir araya gelme, birlikte olma, birleşme" kökünden türetilmiştir.

havsala

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥawṣala(t) حَوْصَلة z "kursak, kuş midesi, (mec.) kavrayış, algı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "1. elde edildi, 2. (at) taş ve toprak yuttu" fiilinin fawˁala(t) vezninde türevidir.