havan

hava

Farsça hawā هوا z "hava, yel, esinti, melodi" sözcüğünden alıntıdır.

havadis

Arapça ḥds̠ kökünden gelen ḥawādiṯ حَوَادِث z "olaylar, hadiseler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadīṯa(t) حديثة z sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

havai

Farsça havāī هواى z "havaya dair, havasal" sözcüğünden alıntıdır.

havale

Arapça ḥwl kökünden gelen ḥawāla(t) حَوَالة z "dönme, döndürme, borcu veya ödevi başkasına devretme, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

havali

Arapça ḥwl kökünden gelen ḥawāli حَوالٍ z "etraf, çevreler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawl حَوْل z "çevre, döngü" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü, dönüştü" fiilinin tekilidir.

havan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
mortale - haouâ [hawan] - Tr: touguč [döğgüç] [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ol otları hāvene koygıl ve döğgil, andan biraz yağ katgıl ve yoğurgıl [ Meninski, Thesaurus, 1680]
havān, vitiosè pro hāven. Mortarium. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
āl-i Osman'ın Kandiye fātihi olan (...) havān topları

Köken

Farsça ve Orta Farsça hāvan هاون z "öğütme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hāvana- sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

havan topu


13.04.2015
havari

Arapça ḥwr kökünden gelen ḥawārī حَوَارِى z "İsa'nın 12 müridinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥawārī "yolcu, elçi, haberci" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥäwar "gitmek" fiilinden türetilmiştir.

havas

Arapça χṣṣ kökünden gelen χawāṣṣ خَوَاصّ z "özel olanlar, seçkinler, elitler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāṣṣ خَاصّ z "seçkin" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

havf

Arapça χwf kökünden gelen χawf خوف z "korku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāfa خاف z "korktu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

havi

Arapça ḥwy kökünden gelen ḥāwi حاوٍ z "toplayan, kapsayan, içeren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

havil

Arapça hwl kökünden gelen hawl هول z "korkma, korku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāla هَالَ z "korkuttu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.