hav1

hatta

Arapça ḥattā حتّا z "ta ki, şöyle ki" sözcüğünden alıntıdır.

hattat

Arapça χṭṭ kökünden gelen χaṭṭāṭ خطّاط z "hat çeken, çizimci, yazı yazan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭṭa خَطَّ z "çizdi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

hattrick

İngilizce hat trick "bir kriket terimi, sporda bir başarıyı üç kez tekrarlamak" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce hat "şapka" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hattuz "külah, ibik" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce trick "hile, numara, beceri" sözcüklerinin bileşiğidir.

hatun

Eski Türkçe χatun veya ḳatun "kraliçe" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen χattuna veya Soğdca aynı anlama gelen χwatēn sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Soğdca χwatāw "kral, hükümdar" sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Soğdca χwa "kendi" ve Soğdca tāw "güç, güçlü" sözcüklerinin bileşiğidir.

hatve

Arapça χṭw kökünden gelen χaṭwa(t) خطوة z "adım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭā "yürüdü, adım attı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

hav1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hasan b. Hüseyn, Şâmilu'l-Luga, 1505]
χāv [Fa.]: Ol kav ki çukada ve kaṭīfede olur. [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ciocha chaui [çoka kavı]: cimatura [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḥāv حاو: Villi seu villositas panni [kumaşta tüylenme]

Köken

Farsça χāv "kabuk, sütün üzerinde oluşan kaymak, kumaş havı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Türkiye Türkçesi kab "kılıf, kabuk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için kap maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ermenice χav խավ "kabuk, tabaka, süt kaymağı" 16. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup Türkçe veya Farsçadan alıntıdır. ▪ Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 2.350.

Bu maddeye gönderenler

havlu


10.09.2017
hav2

"köpek sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hava

Farsça hawā هوا z "hava, yel, esinti, melodi" sözcüğünden alıntıdır.

havadis

Arapça ḥds̠ kökünden gelen ḥawādiṯ حَوَادِث z "olaylar, hadiseler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadīṯa(t) حديثة z sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

havai

Farsça havāī هواى z "havaya dair, havasal" sözcüğünden alıntıdır.

havale

Arapça ḥwl kökünden gelen ḥawāla(t) حَوَالة z "dönme, döndürme, borcu veya ödevi başkasına devretme, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.