hatmi

hatır2

"kaşınma sesi, ısırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hatıra

Arapça χṭr kökünden gelen χāṭira(t) خاطرة z "akla gelen şey, anı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "uyandı, aydı" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

hatim

Arapça χtm kökünden gelen χatm خَتْم z "1. mühürleme, bitirme, kapatma, 2. Kuran'ın tümünü ezberleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χatama خَتَمَ z "mühürledi, bitirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hatime

Arapça χtm kökünden gelen χātima(t) خاتِمه z "sonuç, bitim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χatama خَتَمَ z "mühürledi, bitirdi" fiilinin fāˁila(t) vezninde türevidir.

hatip

Arapça χṭb kökünden gelen χaṭīb خطيب z "hutbe söyleyen, topluluğa hitap eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "hitap etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hatmi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
nesterīn χtmīye nāz eylendi / yāsemen nesrīn-ile söylendi [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χıtmī & χatmī: Nom. herbae, quâ lavatur caput [baş yıkamaya kullanılan bir bitki].

Köken

Arapça χṭm kökünden gelen χiṭmī خِطمى z "hatmi bitkisi, hibiscus, althaea officinalis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭm خَطم z "burun, özellikle hayvan burnu" sözcüğünden ekiyle türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

hortum


22.09.2017
hatta

Arapça sadece bileşiklerde görülen ḥattā حتّا z "e dek, ta ki" sözcüğünden alıntıdır.

hattat

Arapça χṭṭ kökünden gelen χaṭṭāṭ خطّاط z "hat çeken, çizimci, yazı yazan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭṭa خَطَّ z "çizdi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

hattrick

İngilizce hat trick "bir kriket terimi, sporda bir başarıyı üç kez tekrarlamak" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce hat "şapka" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hattuz "külah, ibik" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce trick "hile, numara, beceri" sözcüklerinin bileşiğidir.

hatun

Eski Türkçe χatun veya ḳatun "kraliçe" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen χattuna veya Soğdca aynı anlama gelen χwatēn sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Soğdca χwatāw "kral, hükümdar" sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Soğdca χwa "kendi" ve Soğdca tāw "güç, güçlü" sözcüklerinin bileşiğidir.

hatve

Arapça χṭw kökünden gelen χaṭwa(t) خطوة z "adım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭā "yürüdü, adım attı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.