hatır2

hata

Arapça χṭA kökünden gelen χaṭāˀ خطاء z "yanlış, günah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice χṭy kökünden gelen aynı anlama gelen χāṭā, χeṭˀā, χeṭyāyā חָטָא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice χṭ kökünden gelen aynı anlama gelen χiṭˀā חֵטְא z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Aramice/Süryanice χṭ kökünden gelen χiṭā "çizgi, çizik, hat" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hatchback

İngilizce hatchback "arka kapısı yukarıya doğru açılan otomobil modeli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hatch "kapı içinde kapı, küçük kapı, ambar kapağı" ve İngilizce back "arka" sözcüklerinin bileşiğidir.

hatem

Arapça χtm kökünden gelen χātam خاتم z "mühür, damga, (mec.) bir şeyin bitimini gösteren işaret, son" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḥātam, ḥātəmā חָתַם z "mühür, damga" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen χtm sözcüğünden alıntıdır.

hatıl

Türkiye Türkçesi katıl "yatay destek ağacı, payanda" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi kat- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

hatır1

Arapça χṭr kökünden gelen χāṭir خاطر z "gönül, bilinç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "başını veya kuyruğunu dikti, uyandı, aydı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hatır2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
beni hatır hatır boğazlasın, seni de tahtından düşürüp öldürsün [ Cumhuriyet - gazete, 1956]
azametli devlet ricalini de bir kaşınmadır tutmuş. Herkes hatır hatır. [ Cumhuriyet - gazete, 1961]
yemişleri hatır hutur yemektedirler.

Köken

"kaşınma sesi, ısırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

hatır hutur, katır kutur


26.08.2017
hatıra

Arapça χṭr kökünden gelen χāṭira(t) خاطرة z "akla gelen şey, anı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "uyandı, aydı" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

hatim

Arapça χtm kökünden gelen χatm خَتْم z "1. mühürleme, bitirme, kapatma, 2. Kuran'ın tümünü ezberleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χatama خَتَمَ z "mühürledi, bitirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hatime

Arapça χtm kökünden gelen χātima(t) خاتِمه z "sonuç, bitim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χatama خَتَمَ z "mühürledi, bitirdi" fiilinin fāˁila(t) vezninde türevidir.

hatip

Arapça χṭb kökünden gelen χaṭīb خطيب z "hutbe söyleyen, topluluğa hitap eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "hitap etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hatmi

Arapça χṭm kökünden gelen χiṭmī خِطمى z "hatmi bitkisi, hibiscus, althaea officinalis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭm خَطم z "burun, özellikle hayvan burnu" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.