haski

hasım

Arapça χṣm kökünden gelen χaṣm خصم z "düşman, muhalif, hukuki bir işlemde karşı taraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣama خصم z "husumet etti" fiilinin faˁl vezninde türevidir.

hasır

Arapça ḥṣr kökünden gelen ḥaṣīr حصير z "1. bataklık kamışı, 2. kamıştan örme yaygı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḥṣr kökünden gelen ḥāṣīr חָצִיר z "bataklık kamışı, pırasa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hasip

Arapça ḥsb kökünden gelen ḥasīb حسيب z "sayılan, sayılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba حسب z "sayı saydı, hesapladı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hasis

Arapça χss kökünden gelen χasīs خسيس z "hakir, soysuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χassa خسّ z "soysuz idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hasiyet

Arapça χāṣīya(t) خاصيّة z "özellik, haslık, seçkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāṣṣ "seçkin, özel" sözcüğünün masdarıdır.

haski
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1996]
Finlandiya'nın Lapland bölgesinde, Ren geyikleri ve Husky köpeklerinin arasında gerçekleştirilen çekirnlerde [ Cumhuriyet - gazete, 1999]
bölge halkının yaşamından kesitler, haski köpekleri ve ren geyiklerinden oluşan doğa görüntüleri

Köken

İngilizce husky "Eskimo köpeği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Huski veya Huskimo "Kuzey Amerika'nın kutup bölgesinde yaşayan bir halk, Eskimolar" özel adından alıntıdır.

Benzer sözcükler

husky


06.01.2016
haslet

Arapça χṣl kökünden gelen χaṣla(t) خَصلة z "üstünlük, üstün özellik, meziyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣala خَصَلَ z "üstün geldi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

haspa

Arapça ḥṣb kökünden gelen ḥaṣba(t) حصبة z "1. çakıl taşı, 2. derideki her türlü kabarcık, çiçek hastalığı, kızamık" sözcüğünden alıntıdır.

hasr

Arapça ḥṣr kökünden gelen ḥaṣr حصر z "çit veya duvar veya askerle etrafını çevirme, kuşatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "kuşattı, sınırladı, duvarla çevirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥāṣer "1. hasat, 2. avlu, çitle çevrili yer, özel mülk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hasret

Arapça ḥsr kökünden gelen ḥasra(t) حسرة z "yokluk, yoksunluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḥsr kökünden gelen ḥāsar חסר z "eksik ve yoksun olmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hassa1

Arapça χṣṣ kökünden gelen χāṣṣa(t) خاصّة z "1. özel şey veya kişi (dişil), 2. özellik, hususiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.