hasep

hasbelkader

Ar ḥasba'l-ḳadar حسب القدر zkaderin gereği

hasbıhal

Ar ḥasbi ḥāl حسب الحال zdurum gereği

hasbinallah

Ar ḥasbatan lillāh حسبتاً لللٰه zAllah uğruna

haseki

Fa χāṣṣagī خاصكى zhükümdarın gözdesi Ar χāṣṣ خاصّ zseçkin, seçilmiş

hasenat

Ar ḥasanāt حسنات z [#ḥsn çoğ.] güzel işler, iyilikler Ar ḥasana(t) حسنة z [t.] güzel şey, iyi edim

hasep

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
taḳrīr-i mezkūr ḥasebīle [bahsi geçen memorandum nedeniyle] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḥasbel imkān [imkân ölçüsünde], ḥasbel ḳudre [gücü yettiği kadar], ḥasbel mevˁūd [vaad edildiği gibi], ḥasbel icāze [izin verildiği üzere], ḥasbel merām [kastedildiği gibi], ḥasbel ıktızā [gereği üzere]

Ar ḥasab / ḥasb حسب z [#ḥsb faˁal ] 1. hesap, ölçü, 2. sebep, gerekçe

 hesap

Benzer sözcükler: hasbel, hasebiyle

Bu maddeye gönderenler: hasbelkader, hasbıhal, hasbinallah


22.08.2014
haset

Ar ḥasad حسد z [#ḥsd faˁal msd.] kıskançlık Ar ḥasada حسد zkıskandı

hashtag

İng hashtag bilgisayar dilinde # simgesiyle işaretli etiket § İng hash # simgesi (Fr hache H harfinin adı ) İng tag etiket, yafta

hasıl

Ar ḥāṣil حاصل z [#ḥṣl fāˁil fa.] 1. ürün, 2. özet, sonuç, konunun özü Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, elde edildi

hasıla

Ar ḥāṣil حاصل z [#ḥṣl fāˁil fa.] ürün, mahsul

hasılat

Ar ḥāṣilāt حاصِلات z [#ḥṣl çoğ.] mahsuller, elde edilen şeyler Ar ḥāṣila(t) [t.] +āt