harp2

harita

Yunanca χártis χάρτης z "kâğıt, rulo halinde evrak, pafta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen carta veya charta sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca χártēs χάρτης z "papirüs, papirüs rulosu" sözcüğünden alıntıdır.

harman

Farsça χirman خِرمَن z "biçilmiş ekini yığma ve bu işin yapıldığı yer, harman yeri" sözcüğünden alıntıdır.

harmandalı

Türkiye Türkçesi χarbendelü "«kervancılar», Anadolu'da bir cemaat adı" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça χarbande خربنده z "eşekçi, kervancı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça χar خر z "eşek" ve Farsça bande بنده z "kul, uşak" sözcüklerinin bileşiğidir.

harmani

Türkiye Türkçesi harvanī "kolsuz cübbe, pelerin" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

harp1

Arapça ḥrb kökünden gelen ḥarb حرب z "savaş, cenk" sözcüğünden alıntıdır.

harp2

Daha fazla bilgi için arp maddesine bakınız.


15.11.2019
harpuşta

Farsça χarpuşte خر پشته z "eşek sırtı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χar خر z "eşek" ve Farsça puşta پشته z "sırt" sözcüklerinin bileşiğidir.

hars

Arapça ḥrs̠ kökünden gelen ḥarṯ حرث z "kültivasyon, tarla sürme, tarım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṯa حرث z "toprağı sürdü, ekip biçti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ḥāraş חָרַשׁ z "1. kazmak, hakketmek, 2. toprak sürmek, 3. yazı yazmak" fiili ile eş kökenlidir. )

hartuç

İtalyanca cartoccio veya Fransızca cartouche "kartuş, kapsül" sözcüğünden alıntıdır.

harup

Arapça χarrūb veya χarnūb خرّوب/خرنوب z "keçiboynuzu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḥarrūb חרוב z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen harūbu sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen harub sözcüğünden alıntıdır.

has

Arapça χṣṣ kökünden gelen χāṣṣ خاصّ z "ayrı, özel, seçilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.