harmani

harir

Arapça ḥrr kökünden gelen ḥarīr حرير z "1. yanan, yanar, 2. ipek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حرّ z "kızdı, yandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

haris

Arapça ḥrṣ kökünden gelen ḥarīṣ حريص z "arzu eden, hırslı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṣa حَرَصَ z "arzuladı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

harita

Yunanca χártis χάρτης z "kâğıt, rulo halinde evrak, pafta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen carta veya charta sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca χártēs χάρτης z "papirüs, papirüs rulosu" sözcüğünden alıntıdır.

harman

Farsça χirman خِرمَن z "biçilmiş ekini yığma ve bu işin yapıldığı yer, harman yeri" sözcüğünden alıntıdır.

harmandalı

Türkiye Türkçesi χarbendelü "«kervancılar», Anadolu'da bir cemaat adı" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça χarbande خربنده z "eşekçi, kervancı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça χar خر z "eşek" ve Farsça bande بنده z "kul, uşak" sözcüklerinin bileşiğidir.

harmani
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ebâmüslim-nâme terc., 1500 yılından önce]
bir altun dügmelü alaca ḥarvānī حروانى getürüp yolda Gayyūr'a geyürdüler. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
harmani: bütün vücudu saran kolsuz üst giysi, pelerin

Köken

Türkiye Türkçesi harvanī "kolsuz cübbe, pelerin" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Daha fazla bilgi için harman maddesine bakınız.

Ek açıklama

Harmani ve harmaniye biçimlerine 1945'den önceki hiçbir sözlükte rastlanmaz. Ancak harvani biçimine de Tarama Sözlüğü'ndeki tek örnek dışında tesadüf edilmedi.

Benzer sözcükler

harmaniye


03.08.2015
harp1

Arapça ḥrb kökünden gelen ḥarb حرب z "savaş, cenk" sözcüğünden alıntıdır.

harp2
harpuşta

Farsça χarpuşte خر پشته z "eşek sırtı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χar خر z "eşek" ve Farsça puşta پشته z "sırt" sözcüklerinin bileşiğidir.

hars

Arapça ḥrs̠ kökünden gelen ḥarṯ حرث z "kültivasyon, tarla sürme, tarım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṯa حرث z "toprağı sürdü, ekip biçti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ḥāraş חָרַשׁ z "1. kazmak, hakketmek, 2. toprak sürmek, 3. yazı yazmak" fiili ile eş kökenlidir. )

hartuç

İtalyanca cartoccio veya Fransızca cartouche "kartuş, kapsül" sözcüğünden alıntıdır.