harita

harikulade

§ Ar χāriḳ خارق z [#χrḳ fāˁil fa.] yırtan, bozan Ar ˁāda(t) عادة zalışkanlık, adet

harikzede

§ Ar ḥarīḳ حريق z [#ḥrḳ] yangın Fa zade زده zvurmuş

harim

Ar ḥarīm حريم z [#ḥrm faˁīl sf.] yasak alan, korunmuş yer Ar ḥarama حَرَمَ zyasakladı

harir

Ar ḥarīr حرير z [#ḥrr faˁīl sf.] 1. yanan, yanar, 2. ipek Ar ḥarra حرّ zkızdı, yandı

haris

Ar ḥarīṣ حريص z [#ḥrṣ faˁīl sf.] arzu eden, hırslı Ar ḥaraṣa حَرَصَ zarzuladı

harita

[PiriR 1521]
χartī خارتي dédükleri nesne bu ˁilmüŋ māhirleri pergār [pergel] ile mīl hesabı üzerine bağlamışlardır (...) İşbu χartī misālinde χartī ˁasr içinde kimesnede yokdur. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
zīrā sekiz rūzgār ve yetmiş kerte üzre ne diyāra gidecegüŋ (...) cümle bu χarṭalerde خارطهلرده mestūr olup, reisler bu χartalar ile ˁamel idüp

Yun χártis χάρτης zkâğıt, rulo halinde evrak, pafta ≈ İt carta/charta a.a. EYun χártēs χάρτης zpapirüs, papirüs rulosu

 kart2

Not: Karş. İng chart "rulo halinde evrak, pafta, harita". • Osmanlı metinlerinde görülen χarti biçimi Rumca, χarta biçimi İtalyanca etkisini düşündürür.

Benzer sözcükler: haritacılık, yol haritası


16.09.2017
harman

Fa χirman خِرمَن zbiçilmiş ekini yığma ve bu işin yapıldığı yer, harman yeri

harmandalı

TTü χarbendelü «kervancılar», Anadolu'da bir cemaat adı Fa χarbande خربنده zeşekçi, kervancı § Fa χar خر zeşek Fa bande بنده zkul, uşak

harmani

<< TTü harvanī kolsuz cübbe, pelerin ?

harp1

Ar ḥarb حرب z [#ḥrb faˁl msd.] savaş, cenk

harp2