hare

harçlık

Ar χarc +lIk

hard

İng hard sert << Ger *hardú- a.a. HAvr *kort-ú-s a.a.

hardal

Ar χardal خردل z [#χrdl q.] hardal bitkisi ve tanesi, sinapis alba Aram χardal חרדל zadi hardal veya Mısır hardalı ≈ Fa ḳardāliyon/ḳardāman 1. hardal-i Farisî adı verilen tere tohumu (lepidium sativum), 2. hardal EYun kárdamon tere bitkisi << AYun kardamija baharlı bir ot

hardcore

İng hardcore aşırı (rock müzik veya porno) § İng hard sert İng core çekirdek

harddisk

İng hard disk «sert disk», koruyucu metal kutulu hafıza diski

hare

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
χārā (pers.) katı taş ki ana hiç nesne kâr etmez, bir nevˁ kumaş. Turc. χāre vel ḥāre: Pannus sericus undulatus [dalgalı ipek kumaş] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
χāre: 1. kumaş, kâğıd, demir vesaire üzerindeki dalgalı çizgiler, 2. mermer gibi dalgalı kumaş veya kâğıd. χārelenmek: hare gibi dalgalı olmak.

Fa χārā خارا z1. mermer, 2. mermer gibi dalgalı ipek kumaş

Not: Esasen "mermer desenli ipek kumaş" demek iken, Türkçede "o kumaşın üzerindeki dalgalı desen" anlamını kazanmıştır.


22.08.2014
harekât

Ar ḥarakāt حركات z [#ḥrk çoğ.] hareketler Ar ḥaraka(t) حركة z [t.] +āt

hareke

Ar ḥaraka(t) حركة z1. hareket, 2. Arap harflerine eklenen seslendirme işaretleri

hareket

Ar ḥaraka(t) حركة z [#ḥrk faˁala(t) msd.] hareket etme, devinim Ar ḥaraka حَرَكَ zhareket etti

harem

Ar ḥaram حرم z [#ḥrm faˁal ] yasak veya kutsal alan, sanctuary, özellikle Kâbeyi çevreleyen alan İbr ḥerem חֵרֶם z [#ḥrm] 1. balık ağı, bir tür dalyan, 2. harîm, tapınak çevresindeki kutsal alan, 3. haram etme, cemaatten dışlama, aforoz etme İbr ḥāram חָרַם zdelik delme, ağ yapma

haremeyn

Ar ḥaramayn حرمين z [dual.] iki haremler, Mekke ve Medine Ar ḥaram dinen yasak yer, sanctuary +ayn