harca|mak

harar

Arapça ġrr kökünden gelen ġirār veya ġirāra(t) غِرَار/غِرَارَة z "çuval, özellikle saman çuvalı" sözcüğünden alıntıdır.

hararet

Arapça ḥrr kökünden gelen ḥarāra(t) حَرارة z "yanma, sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حَرَّ z "kızdı, yandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

haraşo

Rusça χoroşii "iyi" sözcüğünden alıntıdır.

harbi1

Arapça ḥarbī حربى z "harple ilgili, savaşçı, savaşkan, asker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarb sözcüğünün nisbet halidir.

harbi2

Arapça ḥarba(t) حربة z "kısa mızrak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

harca|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cümle ˁömri şunun-ıla χarc-olur

Köken

Arapça χarc "gider, sarf" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için harç maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

harcama, harcanmak, harcatmak


20.07.2015
harcıalem

Arapça χarc خرج z "harcama, alım gücü" ve Arapça ˁālam عالم z "dünya, herkes" sözcüklerinin bileşiğidir.

harcırah

Arapça χarc "harcama, gider" ve Farsça rāh "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

harç

Arapça χrc kökünden gelen χarc خَرْج z "«çıkma» 1. gider, harcama, ödeme, 2. bir tür vergi, haraç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

harçlık

Arapça χarc sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

hard

İngilizce hard "sert" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hardú- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kort-ú-s biçiminden türetilmiştir.