harcıalem

âlem

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁālam عالم z "dünya, kâinat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁālam עלם z "devir, çağ, şimdiki dünya, evren (Yunanca aiōn karşılığı)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ˁōlām עולם z "devir, çağ, şimdiki dünya" sözcüğü ile eş kökenlidir.

harcıalem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χarc-ı ālem: herkese elverişli

Köken

Arapça χarc خرج z "harcama, alım gücü" ve Arapça ˁālam عالم z "dünya, herkes" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için harç, âlem maddelerine bakınız.


05.10.2017