harbi2

harap

Arapça χrb kökünden gelen χarāb خراب z "yıkım, yıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥārib חרב z "viran olma, yıkım" fiili ile eş kökenlidir.

harar

Arapça ġrr kökünden gelen ġirār veya ġirāra(t) غِرَار/غِرَارَة z "çuval, özellikle saman çuvalı" sözcüğünden alıntıdır.

hararet

Arapça ḥrr kökünden gelen ḥarāra(t) حَرارة z "yanma, sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حَرَّ z "kızdı, yandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

haraşo

Rusça χoroşii "iyi" sözcüğünden alıntıdır.

harbi1

Arapça ḥarbī حربى z "harple ilgili, savaşçı, savaşkan, asker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarb sözcüğünün nisbet halidir.

harbi2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
Harbı: (...) tüfek ve piştov değneği.

Köken

Arapça ḥarba(t) حربة z "kısa mızrak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için harp1 maddesine bakınız.


28.11.2014
harca|mak

Arapça χarc "gider, sarf" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

harcıalem

Arapça χarc خرج z "harcama, alım gücü" ve Arapça ˁālam عالم z "dünya, herkes" sözcüklerinin bileşiğidir.

harcırah

Arapça χarc "harcama, gider" ve Farsça rāh "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

harç

Arapça χrc kökünden gelen χarc خَرْج z "«çıkma» 1. gider, harcama, ödeme, 2. bir tür vergi, haraç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

harçlık

Arapça χarc sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.