harala gürele

har2

"şiddetli nefes sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hara

Fransızca haras "at neslini ıslah için kurulan çiftlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) harra "bir at rengi" sözcüğünden türetilmiştir.

harabe

Arapça χrb kökünden gelen χarāba(t) خرابة z "harap şey veya yer, yıkıntı, virane" sözcüğünden alıntıdır.

haraç

Arapça χrc kökünden gelen χarāc خراج z "salma, bir tür vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā veya kharəgā כרגא z "kelle vergisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 664.) Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "kamu giderleri için halktan alınan para, özellikle olağan dışı savaş vergisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1998-1999, Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 1269-70.) Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgós χορηγός z "tören-başı, Eski Yunan'da kamusal ve dini törenleri düzenleyen görevli" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "tören, dans, raks, koro" sözcüğünden türetilmiştir.

harakiri

Japonca harakiri "karın deşme yoluyla intihar" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca hara "karın" ve Japonca kiri "deşme" sözcüklerinin bileşiğidir.

harala gürele
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kaba?" [ Cumhuriyet - gazete, 1990]
Ahmak, ebleh, fitne yeşerten, harala gürele, zebani kılıklı, yılan bakışlı, taze kereste (...)

Köken

har gür "telaş, kargaşa" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için har2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

harala


09.01.2015
haram

Arapça ḥrm kökünden gelen ḥarām حرام z "yasak, özellikle dinen yasak olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaruma veya ḥarima حَرُِمَ z "yasak veya dokunulmaz veya kutsal idi" fiili ile eş kökenlidir.

harap

Arapça χrb kökünden gelen χarāb خراب z "yıkım, yıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥārib חרב z "viran olma, yıkım" fiili ile eş kökenlidir.

harar

Arapça ġrr kökünden gelen ġirār veya ġirāra(t) غِرَار/غِرَارَة z "çuval, özellikle saman çuvalı" sözcüğünden alıntıdır.

hararet

Arapça ḥrr kökünden gelen ḥarāra(t) حَرارة z "yanma, sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حَرَّ z "kızdı, yandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

haraşo

Rusça χoroşii "iyi" sözcüğünden alıntıdır.