harabe

happy hour

İngilizce happy hour "mutlu saat, barda akşam yemeğinden önce indirimli içki satışı yapılan saat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce happy "1. şanslı, rast gelen [esk.], 2. mutlu" (NOT: Bu sözcük İngilizce hap "talih, şans" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve İngilizce sözcük İngilizce hour "saat" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük Latince hora "saat, mevsim, zaman" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰōra ὥρα z sözcüğünden alıntıdır. )

hapşu

"aksırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

har1

Arapça ḥrr kökünden gelen ḥarr حرّ z "ateş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حرّ z "kızdı, yandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

har2

"şiddetli nefes sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hara

Fransızca haras "at neslini ıslah için kurulan çiftlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) harra "bir at rengi" sözcüğünden türetilmiştir.

harabe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Melik Dānişmend zamānından ne kadar χarābe mescidler ve medreseler var-ısa Melik Yağı Basan tekrar taˁmīr eyledi/

Köken

Arapça χrb kökünden gelen χarāba(t) خرابة z "harap şey veya yer, yıkıntı, virane" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için harap maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

harabeleşmek


09.09.2017
haraç

Arapça χrc kökünden gelen χarāc خراج z "salma, bir tür vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā veya kharəgā כרגא z "kelle vergisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 664.) Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "kamu giderleri için halktan alınan para, özellikle olağan dışı savaş vergisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1998-1999, Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 1269-70.) Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgós χορηγός z "tören-başı, Eski Yunan'da kamusal ve dini törenleri düzenleyen görevli" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "tören, dans, raks, koro" sözcüğünden türetilmiştir.

harakiri

Japonca harakiri "karın deşme yoluyla intihar" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca hara "karın" ve Japonca kiri "deşme" sözcüklerinin bileşiğidir.

harala gürele

har gür "telaş, kargaşa" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

haram

Arapça ḥrm kökünden gelen ḥarām حرام z "yasak, özellikle dinen yasak olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaruma veya ḥarima حَرُِمَ z "yasak veya dokunulmaz veya kutsal idi" fiili ile eş kökenlidir.

harap

Arapça χrb kökünden gelen χarāb خراب z "yıkım, yıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥārib חרב z "viran olma, yıkım" fiili ile eş kökenlidir.