harçlık

harbi2

Arapça ḥarba(t) حربة z "kısa mızrak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

harca|mak

Arapça χarc "gider, sarf" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

harcıalem

Arapça χarc خرج z "harcama, alım gücü" ve Arapça ˁālam عالم z "dünya, herkes" sözcüklerinin bileşiğidir.

harcırah

Arapça χarc "harcama, gider" ve Farsça rāh "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

harç

Arapça χrc kökünden gelen χarc خَرْج z "«çıkma» 1. gider, harcama, ödeme, 2. bir tür vergi, haraç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

harçlık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"harcamalık para veya gereç" [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
Her ḳanḳı memlekete varsalar, nafaḳaları ve χarçlıkları eksük olmaya.

Köken

Arapça χarc sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için harç maddesine bakınız.


06.11.2018
hard

İngilizce hard "sert" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hardú- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kort-ú-s biçiminden türetilmiştir.

hardal

Arapça χrdl kökünden gelen χardal خردل z "hardal bitkisi ve tanesi, sinapis alba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χardal חרדל z "adi hardal veya Mısır hardalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ḳardāliyon veya ḳardāman "1. hardal-i Farisî adı verilen tere tohumu (lepidium sativum), 2. hardal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Yunanca kárdamon "tere bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arkaik Yunanca kardamija "baharlı bir ot" sözcüğünden evrilmiştir.

hardcore

İngilizce hardcore "aşırı (rock müzik veya porno)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hard "sert" ve İngilizce core "çekirdek" sözcüklerinin bileşiğidir.

harddisk

İngilizce hard disk "«sert disk», koruyucu metal kutulu hafıza diski" sözcüğünden alıntıdır.

hare

Farsça χārā خارا z "1. mermer, 2. mermer gibi dalgalı ipek kumaş" sözcüğünden alıntıdır.