hamule

hamr

Arapça χmr kökünden gelen χamr خمر z "şarap" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça χamara خمر z "kabardı, mayalandı" fiili ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice χamar veya χəmar חמר z "şarap" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice χāmar "kızmak, kızarmak" fiilinden türetilmiştir.

hamra

Arapça ḥmr kökünden gelen ḥamrāˀ حَمراء z "kızıl (şey veya dişi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥmar أحمر z "kızıl" sözcüğünün faˁlā vezninde dişilidir.

hamsi

Yeni Yunanca χámpsi χάμψι z "Karadeniz'e özgü bir balık" sözcüğünden alıntıdır.

hamsin

Arapça χms kökünden gelen χamsīn خمسين z "1. elli, 2. kışın erbain adı verilen en soğuk kırk gününden sonra gelen elli günlük süre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamsa(t) خمسة z "beş" sözcüğünden türetilmiştir.

hamster

İngilizce hamster "bir tür küçük kemirgen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Hamster sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca hamustro sözcüğünden evrilmiştir. Almanca sözcük Slavca aynı anlama gelen χoměstorb sözcüğünden alıntıdır.

hamule
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
hamūle: Portata, jumentum onerarium, talis camelus [yük & yük hayvanı, deve gibi]

Köken

Arapça ḥml kökünden gelen ḥamūla(t) حَمُولة z "yük hayvanı, bir hayvanın taşıdığı yük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "taşıdı" fiilinin faˁūlā(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.


12.05.2015
hamur

Arapça χmr kökünden gelen χamīr خمير z "kabarmış, mayalanmış, mayalanmış hamur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamara خمر z "kabardı, mayalandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hamuş

Farsça χāmūş خاموش z "dilsiz, sessiz" sözcüğünden alıntıdır.

hamut

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

han1

Farsça ve Orta Farsça χān خان z "konak, konut" sözcüğünden alıntıdır.

han2

Eski Türkçe χaḳan veya χaġan veya χān "hükümdar" sözcüğünden evrilmiştir.