hamsin

haml

Ar ḥaml حَمْل z [#ḥml faˁl msd.] taşıma Ar ḥamala حَمَلَ zyük taşıdı, yüklendi

hamle

Ar ḥamla(t) حَمْلة z [#ḥml faˁla(t) mr.] yüklenme, atılım, saldırı Ar ḥamala حَمَلَ zyüklendi

hamr

Ar χamr خمر z [#χmr faˁl msd.] şarap (≈ Ar χamara خمر zkabardı, mayalandı ) İbr/Aram χamar/χəmar חמר zşarap İbr/Aram χāmar kızmak, kızarmak

hamra

Ar ḥamrāˀ حَمراء z [#ḥmr faˁlā fem.] kızıl (şey veya dişi) Ar aḥmar أحمر z [afˁal sf.] kızıl

hamsi

Yun χámpsi χάμψι zKaradeniz'e özgü bir balık

hamsin

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
χamsīn: elli & beş parmak, beş vakt namaz. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χamsīn: kışın nısf-ı ahiri [kışın ikinci yarısı].

Ar χamsīn خمسين z [#χms] 1. elli, 2. kışın erbain adı verilen en soğuk kırk gününden sonra gelen elli günlük süre Ar χamsa(t) خمسة zbeş

Bu maddeye gönderenler: tahmis


21.08.2014
hamster

İng hamster bir tür küçük kemirgen Alm Hamster a.a. << EYAlm hamustro Slav χoměstorb a.a.

hamule

Ar ḥamūla(t) حَمُولة z [#ḥml faˁūlā(t) msd.] yük hayvanı, bir hayvanın taşıdığı yük Ar ḥamala حَمَلَ ztaşıdı

hamur

Ar χamīr خمير z [#χmr faˁīl sf.] kabarmış, mayalanmış, mayalanmış hamur Ar χamara خمر zkabardı, mayalandı

hamuş

Fa χāmūş خاموش zdilsiz, sessiz

hamut

?