haml

hamil

Ar ḥāmil حامل z [#ḥml fāˁil fa.] taşıyan Ar ḥamala حَمَلَ zyüklendi, taşıdı

hamile

Ar ḥāmil حامل z [#ḥml fāˁil fa.] taşıyan, yüklü Ar ḥamala حَمَلَ zyük taşıdı

haminne

TTü hanım nine büyük anne

hamiş

Ar hāmiş هامِش z [#hmş fāˁil fa.] 1. ısıran, 2. sayfa kenarı notu Ar hamaşa هَمَشَ zısırdı

hamiyet

Ar ḥamīya(t) حميّة z [#ḥmw faˁla(t) msd.] ateşli öfke, vatan ve din ateşi Ar ḥamā حَمَا zkızdı, akkor oldu, öfkelendi

haml

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
iki zannı rāstı ol revā bolur anıŋ işini ḥaml kılmak birle s̠evāb üze

Ar ḥaml حَمْل z [#ḥml faˁl msd.] taşıma Ar ḥamala حَمَلَ zyük taşıdı, yüklendi

Benzer sözcükler: haml etmek

Bu maddeye gönderenler: hamal, hamil (hamile), hamle, hamule, ihtimal (muhtemel), tahammül (tahammülfersa)


12.05.2015
hamle

Ar ḥamla(t) حَمْلة z [#ḥml faˁla(t) mr.] yüklenme, atılım, saldırı Ar ḥamala حَمَلَ zyüklendi

hamr

Ar χamr خمر z [#χmr faˁl msd.] şarap (≈ Ar χamara خمر zkabardı, mayalandı ) İbr/Aram χamar/χəmar חמר zşarap İbr/Aram χāmar kızmak, kızarmak

hamra

Ar ḥamrāˀ حَمراء z [#ḥmr faˁlā fem.] kızıl (şey veya dişi) Ar aḥmar أحمر z [afˁal sf.] kızıl

hamsi

Yun χámpsi χάμψι zKaradeniz'e özgü bir balık

hamsin

Ar χamsīn خمسين z [#χms] elli, kışın Ocak sonunda başlayan elli günlük bölümü Ar χamsa(t) خمسة zbeş