hamakat

halvet

Arapça χlw kökünden gelen χalwa(t) خلوة z "yalnızlık, tenhalık, inziva yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalā خلا z "yalnız idi, inzivaya çekildi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

ham halat

Türkiye Türkçesi χām aχlad "olgunlaşmamış yaban armudu" sözcüğünden evrilmiştir.

ham1

Farsça χām خام z "1. pişmemiş, çiğ, 2. olgunlaşmamış" sözcüğünden alıntıdır.

ham2

"yeme veya yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hamak

Fransızca hamac "iki ağaç arasına gerilen salıncaklı yatak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen hamaca veya hamaque sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo, İsp. tarihçi.) Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde aynı anlama gelen hamaka sözcüğünden alıntıdır.

hamakat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
her çend ki ḥamākat esrügine dınmak yok [?] [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
Gelen χalḳdan her kim bu sözi işitdise meliki ḥamāḳate nisbet étdi [krala ahmaklık yakıştırdı].

Köken

Arapça ḥmḳ kökünden gelen ḥamāḳa(t) حماقة z "ahmak olma, aptallık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamuḳa حَمُقَ z "ahmak idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ahmak maddesine bakınız.


24.08.2015
hamal

Arapça ḥml kökünden gelen ḥammāl حمّال z "yük taşıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yük taşıdı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

hamam

Arapça ḥmm kökünden gelen ḥammām حمّام z "«çok ısıtan», ılıca, kaplıca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamma هَمَّ z "kızdı, ısındı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḥm kökünden gelen ḥāmam חממ z "kızma, sıcak olma" fiili ile eş kökenlidir. İbranice fiil Akatça aynı anlama gelen emēmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

hamarat

Arapça ˁimāra(t) "mamurluk, şenlik (isim)" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

hamaset

Arapça ḥms kökünden gelen ḥamāsa(t) حماسة z "(dinde ve kavgada) şeci ve cesur olma, fanatizm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamisa حمس z "şeci ve tavizsiz idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hamburger

İngilizce hamburger "bir tür ekmek arası köfte" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Hamburg "Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.