ham2

halükâr
halüsinasyon

Fransızca hallucination "hezeyan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince hallucinatio "hezeyan, sayıklama" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince hallucinari "aklı şaşmak, sayıklamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Eski Yunanca ʰalýks ἁλύξ z "bunaltı, kâbus" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰalýssō ἁλύσσω z "bunalmak" fiilinden türetilmiştir.

halvet

Arapça χlw kökünden gelen χalwa(t) خلوة z "yalnızlık, tenhalık, inziva yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalā خلا z "yalnız idi, inzivaya çekildi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

ham halat

Türkiye Türkçesi χām aχlad "olgunlaşmamış yaban armudu" sözcüğünden evrilmiştir.

ham1

Farsça χām خام z "1. pişmemiş, çiğ, 2. olgunlaşmamış" sözcüğünden alıntıdır.

ham2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1948]
ham hum şaralop Hikmet Bey

Köken

"yeme veya yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

ham hum şarolop, ham yapmak


25.09.2017
hamak

Fransızca hamac "iki ağaç arasına gerilen salıncaklı yatak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen hamaca veya hamaque sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo, İsp. tarihçi.) Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde aynı anlama gelen hamaka sözcüğünden alıntıdır.

hamakat

Arapça ḥmḳ kökünden gelen ḥamāḳa(t) حماقة z "ahmak olma, aptallık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamuḳa حَمُقَ z "ahmak idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hamal

Arapça ḥml kökünden gelen ḥammāl حمّال z "yük taşıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yük taşıdı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

hamam

Arapça ḥmm kökünden gelen ḥammām حمّام z "«çok ısıtan», ılıca, kaplıca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamma هَمَّ z "kızdı, ısındı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḥm kökünden gelen ḥāmam חממ z "kızma, sıcak olma" fiili ile eş kökenlidir. İbranice fiil Akatça aynı anlama gelen emēmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

hamarat

Arapça ˁimāra(t) "mamurluk, şenlik (isim)" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.