hale

halavet

Arapça ḥlw kökünden gelen ḥalāwa(t) حلاوة z "tatlılık, şirinlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalā حلا z "tatlı idi, tatlandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

halay

Kürtçe (Kurmanci) hilayi veya halayi "ayağa kalkma, oynama" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) hildan veya haldan "oynamak, zıplamak" fiilinden türetilmiştir.

halayık

Arapça χlḳ kökünden gelen χalāˀiḳ خلائق z "1. yaratılmışlar, mahlukat, 2. hane halkı, hizmetçi ve bağımlılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalīḳa(t) خليقة z "yaratılmış alem, yaratı" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

halbuki
haldır

"tekerlek sesi, mekanik çalışma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hale
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
aˁdā gelüp ol māh-i saltanāt-penāhı hāle-vār ıhāta eylemişdür [düşman gelip saltanatın odağı olan o ayı hale gibi çevrelemiştir]

Köken

Arapça ve Farsça hwl kökünden gelen hāla هالة z "ayla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰálos ἁλος z "daire, çember, ay ve güneşin yüzü, aziz tasvirlerinde görülen hale" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

İngilizce halo (aynı anlamda) nihai olarak Yunancadan alınmıştır.

Benzer sözcükler

halelenmek


10.12.2015
halef

Arapça χlf kökünden gelen χalaf خَلَف z "birinin ardından gelen veya yerine geçen, ardıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خَلَفَ z "1. (birinin) yerine geçti, ardından geldi, 2. birinin ardından konuştu, topluluktan ayrı düştü" fiilinin faˁal vezninde sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χālaf חָלַף z "1. geçme, 2. yerine geçme, mübadele etme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

halel

Arapça χll kökünden gelen χalal خَلَل z "1. bozma, yırtma, delme, 2. bozukluk, hasar, yırtık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalla خَلَّ z "bozdu, hasar verdi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

halen

Arapça ḥālan "şimdi, halihazırda" sözcüğünden alıntıdır.

halet

Arapça ḥwl kökünden gelen ḥāla(t) حالة z "hal, durum, evre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "döndü, dönüştü" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

halhal

Arapça χl kökünden gelen χalχāl خلخل z "ayak bileziği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük χalχala خلخل z "şangır şungur etti" sözcüğünün murabba (dörtlü)üdür.