hala

hala
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"annenin kızkardeşi" [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, 1300 yılından önce]
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
χālet seu χāle, vul hala: Matertera. Tante du costé de la mere. "babanın kızkardeşi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hala خالة: Peder hemşīresi.

Köken

Arapça χwl kökünden gelen χāla(t) خالة z "teyze, annenin kızkardeşi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāl خال z "dayı" sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Ek açıklama

“Babanın kızkardeşi” anlamı Türkçeye özgüdür.

Benzer sözcükler

halazade


15.06.2015
hâlâ

Arapça ḥālan حالاً z "şimdiki zamanda, şimdi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥwl kökünden gelen ḥāl حال z "şimdiki zaman, varolan durum" sözcüğünün zarfıdır.