hakaretamiz

hakaret

Arapça ḥḳr kökünden gelen ḥaḳāra(t) حقارة z "hakir görme, aşağılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳara حَقَرَ z "aşağıladı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hakaretamiz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
bu sabıkalı, heyeti hâkimeye hakaretamiz sözler söylemeğe başlamıştır.

Köken

Arapça ḥaḳāra(t) حقارة z ve Farsça āmēz آميز z "karışan, karıştıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça āmēχtan, āmēz- آميختن, آميز z "karışmak, karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. ) Farsça fiil Farsça ve Orta Farsça ā- آ z "yönelme, katılma, eklenme bildiren önek" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯ḱ-, *mei̯ǵ- "karışmak, karıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için miks maddesine bakınız.


20.08.2017