haham

hafiye

Arapça χfy kökünden gelen χafīya(t) خَفِيَّة z "gizli şey veya kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χafā خَفَا z "gizlendi" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir.

hafniyum

Yeni Latince hafnium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Dirk Coster ve Georg von Hevesy, Dan. kimyacılar.) Latince sözcük Hafnia "Kopenhag kentinin Latince adı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

hafriyat

Arapça ḥfr kökünden gelen ḥafr حفر z "kazma işi, kazı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥafara حفر z "kazdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hafta

Farsça hafte هفته z "yedili şey, yedi günlük süre" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça haft هفت z "yedi" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hapta- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *septḿ̥ biçiminden evrilmiştir.

haftaym

İngilizce half-time "bir sürenin yarısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce half "yarım" ve İngilizce time "zaman, süre" sözcüklerinin bileşiğidir.

haham
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Musevi din bilgini" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χaχam: (ex Hebr.) Sacerdos, Pontifex Judaeorum

Köken

İbranice ve Aramice/Süryanice ḥkm kökünden gelen ḥākām חָכָם z "bilge, alim" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük Aramice/Süryanice ḥakam "bilmek, alim olmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hakim2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça ḥakīm "hakîm, hekim" sözcüğünün Aramice ve Geç İbranice eşdeğeridir. Sesliyi izleyen pozisyonda /b/p/g/k/d/t/ sesleri Aramice ve Geç İbranicede /v/ph/gh/kh/dh/th/ olarak telaffuz edilir.

Benzer sözcükler

hahambaşı


02.04.2015
hahiş

Farsça χʷāhiş خواهش z "istek, isteme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷāstan, χʷāh- خواستن z "istemek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir.

haile

Arapça hwl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *hāˀila(t) هائلة z "«korkutucu şey»" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀil هائل z "korkunç, korku veren" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir. Bu sözcük Arapça hāla هَالَ z "korkuttu" fiilinin etken fiil sıfatııdır.

hain

Arapça χwn kökünden gelen χāˀin خائن z "hıyanet eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāna خان z "hainlik etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

haiz

Arapça ḥwz kökünden gelen ḥāˀiz حائِز z "sahip olan, elde tutan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāza حَازَ z "elde etti, sahip oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hak1

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥaḳḳ حَقّ z "«yasaya, hakikate veya erdeme uygun olma», 1. doğruluk, hakikat, yasallık, 2. Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ḥuḳḳā חֻקָּה z "«(taşa veya metale) oyulmuş şey», yasa, ferman, kural" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḥḳḳ kökünden gelen ḥaḳaḳ חקק z "oymak, (taşa ve metale) hakketmek" fiilinden türetilmiştir. )