hafta

hafif

Arapça χff kökünden gelen χafīf خفيف z "ağır olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaffa خفّ z "hafif idi, hafifledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hafit

Arapça ḥfd kökünden gelen ḥafīd حفيد z "torun" sözcüğünden alıntıdır.

hafiye

Arapça χfy kökünden gelen χafīya(t) خَفِيَّة z "gizli şey veya kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χafā خَفَا z "gizlendi" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir.

hafniyum

Yeni Latince hafnium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Dirk Coster ve Georg von Hevesy, Dan. kimyacılar.) Latince sözcük Hafnia "Kopenhag kentinin Latince adı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

hafriyat

Arapça ḥfr kökünden gelen ḥafr حفر z "kazma işi, kazı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥafara حفر z "kazdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hafta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
ebdomada - Tr: gafta vel jeti [hafta veya yedi] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
hefte vul. hafta

Köken

Farsça hafte هفته z "yedili şey, yedi günlük süre" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça haft هفت z "yedi" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hapta- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *septḿ̥ biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten Sanskritçe saptá सप्त, Eski Yunanca ʰeptá ἑπτά, Latince septem, Germence *sebun > İngilizce seven, Almanca Sieben "yedi". Önseste Hintavrupa Anadilinde /*s/ > Proto-İranca (Ana-İranca) ve Eski Yunanca /h/ standarttır.

Bu maddeye gönderenler

septet


14.11.2019
haftaym

İngilizce half-time "bir sürenin yarısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce half "yarım" ve İngilizce time "zaman, süre" sözcüklerinin bileşiğidir.

haham

İbranice ve Aramice/Süryanice ḥkm kökünden gelen ḥākām חָכָם z "bilge, alim" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük Aramice/Süryanice ḥakam "bilmek, alim olmak" fiilinden türetilmiştir.

hahiş

Farsça χʷāhiş خواهش z "istek, isteme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷāstan, χʷāh- خواستن z "istemek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir.

haile

Arapça hwl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *hāˀila(t) هائلة z "«korkutucu şey»" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀil هائل z "korkunç, korku veren" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir. Bu sözcük Arapça hāla هَالَ z "korkuttu" fiilinin etken fiil sıfatııdır.

hain

Arapça χwn kökünden gelen χāˀin خائن z "hıyanet eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāna خان z "hainlik etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.