hafakan

hadım

Arapça χdm kökünden gelen χādim خادم z "hizmetçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χadama خدم z "hizmet etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hadim

Arapça χdm kökünden gelen χādim خادم z "hizmet eden, hizmetçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χadama خدم z "hizmet etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hadis

Arapça ḥds̠ kökünden gelen ḥadīṯ حديث z "1. olay, vaka, 2. Peygamber hakkında anlatılan anekdot" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadaṯa حدث z "oldu, vuku buldu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice χdş kökünden gelen ḥādaş חדש z "yeni olmak" fiili ile eş kökenlidir. İbranice fiil Aramice/Süryanice χdt kökünden gelen ḥadith חדת z "yenilik, yenilemek" fiili ile eş kökenlidir. )

hadise

Arapça ḥds̠ kökünden gelen ḥādiṯa(t) حادثة z "olmuş şey, yenilik, olay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadaṯa حدث z "oldu, vuku buldu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

haf

İngilizce halfback "futbolda orta oyuncusu" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce half "yarım" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *halbaz "yan, bir şeyin iki yüzünden her biri" biçiminden evrilmiştir.

hafakan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
soğuk χafaḳān - soğukdan olan yürek oynamasının ˁalāmeti odur kim yüziniŋ rengi kurşun rengi gibi ola [ Ali Bey terc., Kitab-ı Mukaddes, 1665]
yüreḡim hafakân ėder, kuvvetim ve gözlerimiŋ nûru beni bırakdı

Köken

Arapça χfḳ kökünden gelen χafaḳān خفقان z "kalbin hızlı atması, palpitasyon, titreme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χafaḳa خفق z "titredi, kalbi hızlı attı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.


18.02.2018
hafazanallah

Arapça ḥafaẓnā allāh "Allah bizi korudu" deyiminden alıntıdır.

hafız

Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥāfiẓ حافظ z "1. koruyan, saklayan (Allah'ın sıfatlarından biri), 2. Kuran'ı ezberleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "korudu, sakladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hafıza

Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥāfiẓa(t) حافظة z "saklayan, muhafaza eden (şey veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "sakladı, muhafaza etti" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

hafi

Arapça χfy kökünden gelen χafīy خفىّ z "gizli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χafā خَفَا z "gizlendi, saklandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥpy kökünden gelen ḥaphā חפי z "örtünmek" fiili ile eş kökenlidir.

hafif

Arapça χff kökünden gelen χafīf خفيف z "ağır olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaffa خفّ z "hafif idi, hafifledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.