haber

ha

"uyarı, sorgu, olumlama, teşvik vs. ünlemi" ünlemdir.

hab

Farsça χʷāb خواب z "uyku" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷafna sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swép-no-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.

hababam

Türkiye Türkçesi ha babam de babam "zorlayarak ve ricayla iş yaptırmayı ifade eden deyim" deyiminden evrilmiştir.

habaset

Arapça χbs̠ kökünden gelen χabāṯa(t) خباثة z "kötü olma, habis olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabuṯa خَبُثَ z "kötü idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

habbe

Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabba(t) حبّة z "kabarcık, tane, tohum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥabb حبّ z sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

haber
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
esen tip χabar birdi Ögdülmişe [sağ ve salim diye haber verdi Ö'ye] [ Codex Cumanicus, 1303]
noua [haber] - Fa: abar - Tr: habar

Köken

Arapça χbr kökünden gelen χabar خَبَر z "bilme, bilgi, birinci elden bilinen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خَبَرَ z "denedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi" fiili ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

haberci, haberleşmek, haberleşme, habersiz, naber


22.05.2015
haberdar

Farsça χabar-dār خبردار z "haberli" sözcüğünden alıntıdır.

habip

Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabīb حبيب z "sevgili, dost" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabba حَبَّ z "sevdi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

habire

ha bre "teşvik ünlemi (Rumeli ağzı)" anlamında ünlemdir.

habis

Arapça χbs̠ kökünden gelen χabīṯ خبيث z "kötü niyetli, kötü huylu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabuṯa خَبُثَ z "kötü idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

habitat

İngilizce habitat "yaşanılan yer, çevre, ortam" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince habitatus "alışıldık, mutat, evcil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince habitare "ikamet etmek, alışmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince habēre, habit- "sahip olmak, elde etmek, almak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰh̥₁bʰ-éh₁-i̯e- (*gʰabʰ-ḗ-i̯e-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰeh₁bʰ- (*gʰēbʰ-) "almak, vermek" kökünden türetilmiştir.