hab

güzaf

Fa guzāf گزاف zboş söz, saçma

güzel

<< OTü gözel hoş suret, güzel <? ETü köz göz +Al

güzergâh

Fa guḏargāh گذرگاه zgeçiş yeri, geçit, yol Fa guḏaştan, guḏar- گذشتن, گذر zgeçmek << OFa vidaştan/vidartan a.a. << İr vi+ ?

güzide

Fa guzīda گزيده z [pp.] seçilmiş, seçkin Fa guzīdan, guzīn گزيدن, گزين zseçmek +a << OFa vizīdan a.a.

ha

ünl uyarı, sorgu, olumlama, teşvik vs. ünlemi

hab

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
χāb خواب: uyuku (...) χābgāh: yatacak yer, düşek. (...) χābχāne

Fa χʷāb خواب zuyku ≈ Ave χʷafna a.a. << HAvr *swép-no-s a.a. HAvr *swep- uyumak

 hipnotize

Not: HAvr *sw- > İr *χʷ evrimi standarttır.

Benzer sözcükler: hab-ı gaflet, habgâh


20.02.2015
hababam

<< TTü ha babam de babam zorlayarak ve ricayla iş yaptırmayı ifade eden deyim

habaset

Ar χabāṯa(t) خباثة z [#χbs̠ faˁāla(t) msd.] kötü olma, habis olma Ar χabuṯa خَبُثَ zkötü idi

habbe

Ar ḥabba(t) حبّة z [#ḥbb faˁla(t) mr.] kabarcık, tane, tohum Ar ḥabb حبّ za.a.

haber

Ar χabar خَبَر z [#χbr faˁal msd.] bilme, bilgi, birinci elden bilinen şey ≈ Ar χabara خَبَرَ zdenedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi

haberdar

Fa χabar-dār خبردار zhaberli