haşema

hasut

Arapça ḥsd kökünden gelen ḥasūd حسود z "kıskanç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasada حَسَدَ z "ksıkandı" fiilinin faˁūl vezninde sıfatıdır.

haşa

(NOT: Arapça ḥāşa-llāhi حَاشَ الله z "Allah göstermesin (olumsuz dilek sözü)" deyiminden türetilmiştir. ) Arapça deyim Arapça ḥşy kökünden gelen ḥāşā حَاشَى z "dışladı, uzak etti, tenzih etti" fiilinden türetilmiştir.

haşarı

Arapça ḥaşarī حشرى z "haşerata ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥşr kökünden gelen ḥaşara(t) حشرة z sözcüğünün nisbet halidir.

haşat

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

haşefe

Arapça ḥşf kökünden gelen ḥaşafa(t) حشفة z "penis başı, glans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşafa حشف z "büzüştü" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

haşema
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"uzun paçalı mayo" [ Milliyet - gazete, 1995]
Genç tekstilci Ercihan Altınkaya'nın icadı Hakiki Şeriat Mayosu (haşema) ve benzerleri, bazı İslamcıların tepkisine neden oldu.

Köken

Ha-Şe-Ma sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1990 Haşema Tekstil Ltd. Şti.) Bu ticari marka sözcük Arapça ḥşm kökünden gelen ḥaşama(t) حشمة z "hicap, dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Arapça ḥaşama حشم z "utandı" fiilinin masdarıdır.

Daha fazla bilgi için haşmet maddesine bakınız.

Ek açıklama

Hakiki şeriat mayosu deyiminden kısaltma olarak duyurulmuş ve bu şekilde algılanmıştır.


24.08.2019
haşere

Arapça ḥşr kökünden gelen ḥaşara(t) حشرة z "börtüböcek, her türlü zararlı veya rahatsız edici küçük yaratık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşara حَصَرَ z "kaynaştı" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

haşhaş

Arapça χş kökünden gelen χaşχāş خشخاش z "afyon bitkisi, papaver somniferum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen khaskhasa खस्खस z sözcüğü ile eş kökenlidir.

haşır1

Arapça ḥşr kökünden gelen ḥaşr حشر z "1. toplanma, kalabalık etme, 2. mahşer, kıyamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşara حشر z "(kalabalık) toplandı, kaynaştı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

haşır2

"sert sürtünme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

haşin

Arapça χşn kökünden gelen χaşīn خشين z "sert, kaba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaşuna خَشُنَ z "kaba saba idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.