hıyar

hısım

~? Ar ḳism قسم zkısım, bölük

hış

onom gevrek şey sesi, kuru yaprak sesi

hışım

Fa χişm/χēşm خشم/خيشم zöfke << OFa hēşm a.a. ≈ Ave aeşma- a.a.

hışır

onom hış/hışır gevrek nesne sesi

hıyanet

Ar χiyāna(t) خيانة z [#χwn fiˁāla(t) msd.] hainlik etme, hainlik Ar χāna خان zhainlik etti

hıyar

[ Codex Cumanicus, 1303]
cocomarum: χear [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
iki böler idi χıyār bigi çak hıyarcık [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
xıyārcık: Hıyar resminde olarak arız olan bir şiş.

Fa χiyār خيار zsalatalık, cucumis sativus ~? Ar χiyār seçme, tercih

Not: Şeklinden ötürü benimsenmiş bir hüsnü tabir (euphemism) olduğu söylenir. Osmanlıca metinlerde görülen Ar χıyār "seçme, tercih" ayrı sözcüktür.

Benzer sözcükler: deniz hıyarı, hakkı hıyar, hıyar ağası, hıyarcık, hıyarlaşmak, hıyarlık, hıyarto

Bu maddeye gönderenler: hıyarşembe


10.05.2021
hıyarşembe

Fa χiyār şanbar خيار شنبر zsıcak ülkelere özgü bir ağaç, cassia fistula

hız

Fa χīz خيز z1. sıçrama, hamle, 2. fırla! (emir) Fa χāstan, χīz- خاستن, خيز zkalkmak, sıçramak

hızar

Erm χzarar խզարար zkeski, büyük testere Erm χiz խիզ zkesme

hızır

Ar χiḍr خضر zİslam geleneğinde ölümsüz bir şahsiyet Ar χiḍr خضر z [#χḍr] yeşillik, yaş meyve ve sebze ≈ Ar aχḍar أخضر zyeşil

hızma

≈ Kürd xizêm burun takısı Ar χizām/χizāma(t) خزام/خزامة z [#χzm] develere takılan burun halkası Ar χazama خزم zipe boncuk dizdi, devenin burnunu delerek halka geçirdi