hıyanet

hırt

?

hısım

~? Ar ḳism قسم zkısım, bölük

hış

onom gevrek şey sesi, kuru yaprak sesi

hışım

Fa χişm/χēşm خشم/خيشم zöfke << OFa hēşm a.a. ≈ Ave aeşma- a.a.

hışır

onom hış/hışır gevrek nesne sesi

hıyanet

[ Kutadgu Bilig, 1069]
bolsa begler χıyānat köŋül [beyler hıyanet fikirli olsa]

Ar χiyāna(t) خيانة z [#χwn fiˁāla(t) msd.] hainlik etme, hainlik Ar χāna خان zhainlik etti

Bu maddeye gönderenler: hain


02.04.2015
hıyar

Fa χiyār خيار zsalatalık, cucumis sativus ~? Ar χiyār seçme, tercih

hıyarşembe

Fa χiyār şanbar خيار شنبر zsıcak ülkelere özgü bir ağaç, cassia fistula

hız

Fa χīz خيز z1. sıçrama, hamle, 2. fırla! (emir) Fa χāstan, χīz- خاستن, خيز zkalkmak, sıçramak

hızar

Erm χzarar խզարար zkeski, büyük testere Erm χiz խիզ zkesme

hızır

Ar χiḍr خضر zİslam geleneğinde ölümsüz bir şahsiyet Ar χiḍr خضر z [#χḍr] yeşillik, yaş meyve ve sebze ≈ Ar aχḍar أخضر zyeşil