hırt

hırka

Ar χirḳa(t) خِرْقة z [#χrḳ fiˁla(t) mr.] kafa ve kol delikleri olan üstlük, özellikle derviş giysisi Ar χaraḳa خَرَقَ zyırttı, deldi

hırpala|mak

<? TTü hırpani perişan kılıklı

hırpani

<? Ar χiribbān خربان z [#χrb] harap, yıkıma uğramış (Kaynak: Lane sf. 2.716.)Ar χaraba خرب zharap oldu

hırs

Ar ḥirṣ حرص z [#ḥrṣ fiˁl ] şiddetli ve bencil istek, arzu Ar ḥaraṣa حَرَصَ zşiddetle arzuladı

hırsız

<< TTü χayırsız hayırsız, uğursuz Ar χayr +sIz

hırt

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χırtı pırtı: hırdavat eskisi, bir işe yaramaz yırtık pırtık eşya. [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
hırt: Hırbonun aynıdır. Enayi, kaba, öküz, söz söylemesini bilmez, odun gibi adam.

?

Not: Karş. Kürd xurt "güçlü, kuvvetli, gürbüz". Ancak Kürdce sözcüğün kökeni ve eskiliği hakkında bir fikrimiz yoktur.

Benzer sözcükler: hırtapoz, hırtı pırtı, hırtık, hırtlamboz, hırtlaşmak

Bu maddeye gönderenler: hırbo


12.08.2015
hısım

~? Ar ḳism قسم zkısım, bölük

hış

onom gevrek şey sesi, kuru yaprak sesi

hışım

Fa χişm/χēşm خشم/خيشم zöfke << OFa hēşm a.a. ≈ Ave aeşma- a.a.

hışır

onom hış/hışır gevrek nesne sesi

hıyanet

Ar χiyāna(t) خيانة z [#χwn fiˁāla(t) msd.] hainlik etme, hainlik Ar χāna خان zhainlik etti