hınç

hılat

Ar χilˁa(t) خلعة z [#χlˁ fiˁla(t) mr.] her türlü giysi, özellikle ödül ve onurlandırma için hediye edilen giysi Ar χalaˁa خلع z(giysi) çıkardı, soydu

hım

onom burun sesi

hımbıl

onom hım/hımhım anlamsız ses

hımış

?

hıncahınç

Fa *χanc ā χanc خنج آ خنج zbağırış çığırış Fa χanc feryat, özellikle orgazm çığlığı

hınç

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χınc: Esvattan [onomatope]. χıncāχınc: dopdolu. "öfke" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Toraman, 1919]
dünya denilen bu gadr âleminden alınacak o kadar büyük hınçlarım var ki

Fa χanc خنج zhırıltı, feryat, orgazm nidası

Not: 20. yy başlarında zuhur eden "öfke" anlamının kaynağı açık değildir.

Benzer sözcükler: hınçlanmak

Bu maddeye gönderenler: hıncahınç


12.01.2015
hınzır

Ar χinzīr خنزير z [#χnzr fiˁlīl q.] domuz Aram χazīr חַזִיר za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 443.)≈ Akad χuzīru a.a. (Kaynak: CAD sf. 6.266.)

hır

onom gırtlak sesi, tehdit ve kavga sesi

hırbo

≈ Kürd xirbo kaba, terbiyesiz kimse

hırçın

Erm xırdçan խրտչան zkavgacı, kolay öfkelenen Erm xırdçil խրտչիլ zöfkelenmek (Kaynak: DankoffALT sf. )

hırdavat

Fa χōrde خورده zyenmiş şey, yemek artığı, kırıntı, döküntü