hım

hıdrellez

öz (Ar) χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve öz (Ar) ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir.

hıfz

Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥifẓ حفظ z "1. koruma, saklama, 2. ezberleme, özellikle Kuran'ı ezberleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "korudu, sakladı" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

hıfzısıhha

Arapça ḥifẓ حفظ z "koruma" ve Arapça ṣiḥḥa(t) صحّة z "sağlık" sözcüklerinin bileşiğidir.

hık

"sert nefes ve sümkürme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hılat

Arapça χlˁ kökünden gelen χilˁa(t) خلعة z "her türlü giysi, özellikle ödül ve onurlandırma için hediye edilen giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaˁa خلع z "(giysi) çıkardı, soydu" fiilinden alıntıdır.

hım
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χımχım: Qui ex naso loquitur [burundan konuşan]

Köken

"burun sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

hımhım

Bu maddeye gönderenler

hımbıl, homur


17.11.2014
hımbıl

hım veya hımhım "anlamsız ses" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

hımış

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hıncahınç

Farsça yazılı örneği bulunmayan *χanc ā χanc خنج آ خنج z "bağırış çığırış" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça χanc "feryat, özellikle orgazm çığlığı" sözcüğünden türetilmiştir.

hınç

Farsça χanc خنج z "hırıltı, feryat, orgazm nidası" sözcüğünden alıntıdır.

hınzır

Arapça χnzr kökünden gelen χinzīr خنزير z "domuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χazīr חַזִיר z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 443.) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen χuzīru sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 6.266.)