hık

hıçkır|mak

Orta Türkçe ınçḳır- "hıçkırmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

hıdiv

Farsça χidīw خديو z "hükümdar, padişah, vezir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Harezmce χwadēw "hükümdar" sözcüğünden alıntıdır.

hıdrellez

öz (Ar) χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve öz (Ar) ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir.

hıfz

Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥifẓ حفظ z "1. koruma, saklama, 2. ezberleme, özellikle Kuran'ı ezberleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "korudu, sakladı" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

hıfzısıhha

Arapça ḥifẓ حفظ z "koruma" ve Arapça ṣiḥḥa(t) صحّة z "sağlık" sözcüklerinin bileşiğidir.

hık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
kahve dövücüsünün hınk diyeni [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
hık mık etmek: Bir işten kaçınmak için bahaneler ileri sürer gibi olmak... [ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı, 1974]
hık demiş burnundan düşmüş

Köken

"sert nefes ve sümkürme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

hık demiş burnundan düşmüş, hık deyici, hık mık, hınk


24.09.2017
hılat

Arapça χlˁ kökünden gelen χilˁa(t) خلعة z "her türlü giysi, özellikle ödül ve onurlandırma için hediye edilen giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaˁa خلع z "(giysi) çıkardı, soydu" fiilinden alıntıdır.

hım

"burun sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hımbıl

hım veya hımhım "anlamsız ses" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

hımış

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hıncahınç

Farsça yazılı örneği bulunmayan *χanc ā χanc خنج آ خنج z "bağırış çığırış" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça χanc "feryat, özellikle orgazm çığlığı" sözcüğünden türetilmiştir.