hışır

hışır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ham" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χışır: Kavun ve karpuzun ham kısmı. "aptal, bön" [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
χışır bkz. Andavallı. "acemi, çelimsiz" [ Sait Faik Abasıyanık, 1936]
yukarıda saydığımız bahçelerde en hışır garsonun gündeliği 2,5 hatta 3, diyelim 2 lira "gevrek sürtünme sesi" [ Ekşi Sözlük, 2007]
genelde eczanelerin kullandığı küçük, ince poşetlere verilen isimdir: hışır poşet

Köken

hış veya hışır "gevrek nesne sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hış maddesine bakınız.

Ek açıklama

Anadolu ağızlarında görülen "aptal, kaba" anlamı Ermenice χoşor "büyük, iri, kaba" sözcüğünü düşündürür (DanoffALT §269). Ancak kullanımda Türkçe onomatopeden ayırt ermek mümkün değildir.

Benzer sözcükler

hışırdamak, hışırtı


26.11.2019
kışır

Arapça ḳşr kökünden gelen ḳişr قِشْر z "kabuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaşara قَشَرَ z "kabuk soydu" fiilinden türetilmiştir.